BG EN
Свали от:

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви информира какви данни събираме, защо ги събираме и как ги използваме. Моля, запознайте се внимателно с настоящата Политика за поверителност, за да сте информирани как се използват вашите лични данни и начините, по които можете да защитите тяхната поверителност.

Настоящата Политика за поверителност засяга личните данни, които предоставяте при посещение на www.hobo.bg („Уеб сайтът“) или когато използвате нашите услуги за наемане на електрически скутери („Услугите“) чрез мобилното приложение HOBO („Мобилното приложение“).

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, което ви предоставя Услуги, е Хобо България, дружество с ограничена отговорност, с адрес на управление гр. София, район Средец, ул. „Ангел Кънчев“ № 31, ЕИК 205420451, представлявано от управителния директор Теодор Венциславов Рачев, ДДС номер BG205420451. Въпроси, свързани с използването и защитата на вашите лични данни, може да отправяте на адрес: София 1000, Орландовци, ул. Индустриална 11 или на електронната ни поща: support@hobo.bg.

ОПИСАНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Личните данни са данни, които идентифицират и са свързани с някого като физическо лице.

Събираме определени лични данни, за да предоставяме Услугите на нашите потребители. Обработваме личните данни единствено от законови съображения. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. В отделни случаи споделяме вашите лични данни с избрани доставчици на услуги, единствено когато е необходимо за предоставянето на нашите Услуги и както е описано изрично по-долу.

Събираме и обработваме следните лични данни за следните цели:

 • Имена и потребителски имена – те са необходими за идентифициране на всеки потребител, който използва мобилното ни приложение.
 • Имейл адреси – те са необходими за идентифициране на потребителите, преди да се предостави достъп до Услугите, както и за предоставяне на техническа поддръжка.
 • Телефонни номера – те са необходими за предоставяне на техническа поддръжка и канал за комуникация, по отношение на предоставянето на Услугите.

С попълването на личните данните за контакт, потребителят ни упълномощава да използваме тази информация за комуникация с потребителя във връзка с Услугите, които предоставяме. Получаването на данните за контакт не ни задължава да осъществим такъв контакт.

Действията по обработване на данни, изброени по-горе, са необходими за изпълнението на нашите договорни задължения в полза на нашите потребители.

Действията по обработване на данни, изброени по-горе, са необходими и се използват и във връзка с реализацията на Програмата за лоялни клиенти Hobo Игра.

Ако въведете вашия имейл адрес в полето „бюлетин“, ще считаме това за ваше изрично искане да ви предоставяме актуална информация за нашите Услуги, включително изменения и допълнения на условията, модификация на моделите скутери, последни оферти и/или прекратяване на отделни услуги. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време със съобщение в писмена форма по начин, удобен за вас: чрез писмо, имейл и/или чрез подаване на заявка на място.

Няма да използваме други лични данни, въведени или предоставени по друг начин от потребителите, освен изброените горе. Ще поискаме вашето съгласие, преди да използваме информация за цел, различна от посочената в настоящата Политика за поверителност. Ще поискаме вашето изрично съгласие, преди да ви изпращаме информация за наши услуги, промоции, отстъпки и оферти, както и подобна информация от трети страни.

Вашето съгласие е доброволно и съответно нашите Услуги ще ви бъдат предоставени и във всички случаи, когато не сте предоставили съгласие да получавате информацията по-горе. Същевременно вярваме, че ще се възползвате от възможността да получавате такава информация, за да сте информирани за новите ни проекти и идеи за подобряване на нашите Услуги и удовлетворяване на вашите изисквания като потребители.

Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време по избран от вас начин: чрез писмо, имейл, в мобилното приложение и/или чрез подаване на заявка на място.

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всеки потребител предоставя лично данните си, като ги въвежда или предоставя в Мобилното приложение.

Потребителите нямат право да въвеждат лични данни на трети страни, включително да регистрират трета страна, като използват имейл адрес на трета страна без изрично разрешение от тази трета страна. Нашият екип не следи и не контролира съдържанието, въвеждано от потребителите. Отговорност на потребителя е да гарантира, че действията по предоставяне на лични данни, извършвани от потребителя с нашето Мобилно приложение, съответстват на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Създадена е техническа и организационна обезпеченост с цел защита на вашите лични данни от загуба или други форми на незаконно обработване. Гарантираме, че в нашата организация личните данни са достъпни само от лицата, които се нуждаят от достъп, за да изпълнят служебните си задължения, както и че тези лица са подходящо обучени и/или упълномощени да го правят. Нашите служители следват стриктно указанията относно поверителността, етиката и уместното използване на данни.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ, И ОБРАБОТВАНЕ ИЗВЪН ЕС

За предоставянето на качествени услуги можем да ангажираме трети страни като доставчици на услуги – подизпълнители, внимателно подбрани в съответствие с техния опит и експертиза за защита и обработване на личните данни в съответствие със задълженията ни по ОРЗД. Предоставяме лични данни на нашите подизпълнители единствено, за да ги обработват за нас, въз основа единствено на нашите инструкции и само в съответствие с нашата Политика за поверителност. Ние не продаваме или разпространяваме вашите лични данни за други цели.

Използваме подизпълнители за следните услуги:

 • Хостинг услуги (Superhosting.bg);
 • Портал за електронни плащания (Stripe). Имайте предвид, че не събираме, съхраняваме или обработваме по какъвто и да е друг начин данните от вашите кредитни или дебитни карти. Тези данни се обработват само от подизпълнителя. Политиката за поверителност на данните на подизпълнителя, поддръжката на личните данни, информацията и свързаните с тях теми можете да намерите на https://stripe.com/privacy-center/legal и https://support.stripe.com/questions/stripe-and-european-data-transfers.

Може да променяме нашите подизпълнители периодично, като следваме горепосочените правила за строг подбор. Актуализирана информация относно списъка на настоящите подизпълнители може да откриете тук, на нашия Уеб сайт, като в допълнение може да получите такава информация по имейл или в Мобилното приложение.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ

Не споделяме лична информация с фирми, организации и физически лица, освен ако не е в сила едно от следните обстоятелства:

 • 1. С ваше съгласие - ще споделяме лична информация с фирми, организации или физически лица, когато имаме вашето съгласие за това;
 • 2. За извършване на някои услуги – с трети страни, обработващи лични данни – както е описано по-горе;
 • 3. Законови изисквания – ще споделяме лична информация с дружества, организации или физически лица, ако имаме основание да вярваме, че достъпът, използването, запазването или разкриването на информацията е разумно необходимо и/или задължително за:
  • а) целите на действащ закон, разпоредба, в хода на съдебно производство или влязло в сила съдебно решение;
  • б) събиране на дължими суми от потребителя;
  • в) прилагане на приложимите Условия за ползване, включително разследване на потенциални нарушения;
  • г) откриване, предотвратяване или справяне по друг начин с измами, технически проблеми или проблеми със сигурността;
  • д) защита срещу увреждане на нашите права, имущество или безопасност, тези на нашите потребители или обществеността, както се изисква или е позволено от закона.

Можем да оповестяваме и/или споделяме с нашите партньори обща и обобщена информация въз основа на информация, свързана с личните данни на отделни потребители, без тази информация да може да се идентифицирана персонално. Например можем да споделяме информация публично, за да представим тенденции за общото ползване на нашите услуги.

НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Предоставяме нашите Услуги и позволяваме Мобилното приложение да се използва само от лица на възраст над 16 години. Ако получим потвърждение, че сме събрали лични данни от лице на възраст под 16 години, данните ще бъдат унищожени незабавно, освен ако законът не изисква друго.

Моля да се свържете с нас, ако ви е известно, че сме събрали погрешка или неумишлено информация от лице на възраст под 16 години.

УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обработваме лични данни от потребители в срока на използване на нашите услуги и до 1 година от прекратяване на услугите, за да предотвратим загубата на данни, ценни за потребителя, и с цел спазването на приложимото законодателство и Условията за ползване, уреждането на спорове и събирането на дължими суми.

Информацията, получена чрез нашите формуляри за контакт, се съхранява до 6 (шест) месеца с цел ефективно удовлетворяване на всички получени искания и запитвания.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от вашите лични данни по всяко време, за да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате вашата лична информация да бъде унищожена, ако има основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да подадете сигнал и да изпратите жалба, ако по ваша преценка правата ви във връзка с опазване на поверителността на личните ви данни са нарушени. Следва описание на вашите права като субект на лични данни:

 • имате право да поискате потвърждение, ако се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от личните си данни, както и информацията, свързана със събирането, обработването и съхранението на вашите лични данни.
 • имате право да поискате вашите лични данни да бъдат унищожени, ако е налице някое от следните основания: личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани; когато сте възразили срещу обработването, защото то е незаконно; когато данните се обработват с ваше съгласие и вие го оттеглите; когато личните данни трябва да бъдат унищожени, за да се спази законово задължение съгласно законодателството на ЕС или законодателството на държава членка, приложимо за администратора на данни. Може да ви бъде отказано унищожаване на личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на словото и правото на информация; спазване на наше законово задължение или изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на възложените ни правомощия; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате коригиране на лични си данни, ако са неточни, или допълването им, ако са непълни.
 • имате право да поискате да ограничите обработването на вашите лични данни, ако е приложимо, и има причина за това, например: оспорвате точността на личните данни за период, който ни позволява да проверим точността на личните данни; обработването не е законосъобразно, но не искате личните данни да бъдат унищожени, а само да бъде ограничено тяхното обработване; не се нуждаем повече от лични ви данни за целите на обработването, но вие ги изисквате, за да идентифицирате, упражнявате или защитавате вашите правни претенции; възразили сте срещу изчакването на потвърждение, че нашите законни основания имат предимство пред вашите интереси.
 • имате право да поискате да получите лични данни, които ви засягат и които сте предоставили в структуриран, наложен като използване и машинно четим формат, и имате право да прехвърляте тези данни на друг администратор, когато обработването се базира на съгласие или на договорно задължение и се извършва по автоматизиран начин.
 • имате право да направите възражение срещу обработването на вашите лични данни по описаните по-горе канали за контакт, ако има причини за това.

Можете да отправите вашите искания и възражения по избран от вас канал за комуникация, както е описано по-горе. За да можем да ви предоставим пълно съдействие, молим да ни предоставите точна информация за вас и да уточните вашето искане. Възможно е при упражняването на вашите права да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Имайте предвид, че когато вашите искания са очевидно неоснователни или прекомерни, по-конкретно поради тяхната повтаряемост, можем:

 • да начислим такса въз основа на административните ни разходи за предоставяне на информация или в процеса на комуникация с вас или за предприемане на исканите действия, или
 • да откажем да предприемем действия по искането.

Ще положим разумни усилия да уважим вашето искане в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с два месеца предвид конкретното искане и броя на постъпилите молби за разглеждане.

Можем да отхвърлим искания, които са неоснователно повтарящи се, изискват непропорционални технически усилия (например разработване на нова система или коренна промяна на съществуваща практика), излагат на риск поверителността на информацията от други потребители или биха били изключително непрактични (например искания за информация, която се намира в резервни системи). Когато можем да предоставим достъп до необходимата информация включително и да направим необходимите корекции, ще извършим тези действия безплатно, освен когато това би изисквало непропорционални усилия.

Ако подадете сигнал или жалба, свързани с опазване на поверителността на личните ви данни, ще съберем необходимата информация за вас – име на физическо и/или юридическо лице, име на подателя на сигнала или жалбата, имейл и адрес за кореспонденция и обстоятелствата, свързани със сигнала или жалбата. Ще използваме информацията, която предоставяте, за да проучим случая и ще ви информираме за резултата.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с опазване на поверителността на предоставените от вас лични данни, можете да подадете сигнал до надзорния орган за защита на личните данни на потребителите на територията на Република България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Можете да подадете такава информация и в държавата, в която живеете или пребивавате, както и на територията на държавата, където по ваша преценка правата ви са били нарушени.